Pohrebná služba Detva ponúka kompletné pohrebné a kamenárske služby v meste Detva a okolitých obciach Kriváň, Podkriváň, Stožok, Vígľaš, Zvolenská Slatina, Dúbravy, Očová, Slatinské Lazy, Vígľašská Huta – Kalinka, Horný a Dolný Tisovník.

K poskytovaniu našich služieb nepristupujeme iba ako ku každodennej pracovnej činnosti, ale najmä ako k poslaniu a službe Vám vo Vašich najťažších životných chvíľach, a to všetko s profesionalitou, dôstojnosťou a úctou.

číslo 0905 751 912 – 0904 613 054