• Prevoz zosnulého z miesta úmrtia do nášho chladiaceho zariadenia NON STOP
 • Obliekanie a úprava zosnulého
 • Predaj širokého sortimentu rakiev, urien a doplnkov (kríže do zeme, krížiky na rakvu, tylové plachty, stuhy a pod.)
 • Výroba smútočných kytíc a vencov
 • Výkop hrobu, ozdobenie hrobu, príprava hrobky, urnového miesta
 • Zabezpečenie pohrebného obradu v dome smútku alebo na inom mieste
 • Pochovanie na pietnom mieste, zabezpečenie poriadku na pietnom mieste, založenie všetkých druhov platní a krycích dosiek, čistenie hrobu, uloženie a aranžovanie kvetinových darov na hrob
 • Vybavenie kremácie
 • Vybavenie administratívy súvisiacej s pohrebom (úmrtný list)
 • Výroba parte a vyhlásenie úmrtia v miestnom rozhlase
 • Vybavenie individuálnych požiadaviek súvisiacich s pohrebom
 • Aranžovanie obradnej miestnosti

Rakvy

Parte