ÚMRTIE DOMA

1. Bezodkladne kontaktujte pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámte úmrtie.
2. Obhliadajúci lekár následne vykoná prehliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho.
3a. Ak nie je nariadená pitva kontaktujte ihneď našu pohrebnú službu (nonstop číslo 0905 751 912 alebo 0904 613 054) ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia v Dome smútku v Detve. Následne si  dohodneme ďalší postup (návštevu pohrebníctva, výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov).
3b.  Ak je nariadená pitva, zmluvná pohrebná služba, ktorú zabezpečí lekár, je povinná previezť zosnulého na patologické oddelenie. Následne kontaktujte našu pohrebnú službu (nonstop číslo 0905 751 912 alebo 0904 613 054) a dohodneme si ďalší postup (návštevu nášho pohrebníctva, výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov).

ÚMRTIE V NEMOCNICI, RESP. V DOMOVE DÔCHODCOV ALEBO INOM ZARIADENÍ

1. Po obdržaní informácie o úmrtí zosnulého kontaktujte našu pohrebnú službu (nonstop číslo 0905 751 912 alebo 0904 613 054) ohľadom prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia v Dome smútku v Detve a dohodneme si ďalší postup (návštevu nášho pohrebníctva, výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov).

ÚMRTIE NA INOM MIESTE, RESP. ÚMRTIE ZA NEZVYČAJNÝCH OKOLNOSTÍ

1. Bezodkladne kontaktujte políciu (jednotné tel. číslo 112) a oznámte úmrtie.
2. Následne kontaktujte našu pohrebnú službu (nonstop číslo 0905 751 912 alebo 0904 613 054) a dohodneme si ďalší postup (návštevu nášho pohrebníctva, výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov).